Trwa ładowanie...
bEEhuwqd
Notowania
TAMEX: strona spółki
7.08.2020, 11:06

TOS Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2020 roku

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 7 sierpnia 2020 roku informacji o szacunkowych skonsolidowanych i jednostkowych wybranych danych finansowych w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2020 roku i ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych za analogiczne okresy poprzednich lat obrotowych, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat 2017-2019.
Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową w raportowanym kwartale były zbliżone do wartości przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego i jednocześnie niższe od średniej z lat poprzednich. W II kwartale 2020 roku, w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego i w stosunku do średniej z lat poprzednich, zdecydowanemu zmniejszeniu uległa wartość kosztów sprzedaży, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Osiągnięty przez Spółkę i Grupę Kapitałową w II kwartale 2020 roku zysk netto, choć dla Grupy Kapitałowej niższy niż w II kwartale 2019 roku, był w dalszym ciągu zdecydowanie wyższy od średniej zysku netto z lat poprzednich. Spółka w II kwartale 2020 roku osiągnęła wyższy zysk netto niż w II kwartale 2019 roku. Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych z niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2020 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

bEEhuwqL