Trwa ładowanie...

Notowania

IMPEL: strona spółki
13.08.2020, 15:25

IPL Informacja o zamiarze zawarcia umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Impel S.A. (Emitent) informuje, że otrzymał informację od spółki zależnej, tj. Impel Tech Solutions Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie o zamiarze przystąpienia do umowy ze spółką Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącą członkiem Konsorcjum wykonującym usługę na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przedmiocie budowy sieci łączności cyfrowej na potrzeby ruchu kolejowego w Polsce.
Umowa dotyczyć będzie podwykonawstwa w zakresie wykonania przez IMPEL na rzecz Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i budowie obiektów wchodzących w skład infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" oraz wykonania przez IMPEL prac elektrycznych i zagospodarowania terenu dla części lokalizacji. W opinii Zarządu niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na znaczącą wartość umowy. Emitent poinformuje niezwłocznie o podpisaniu umowy w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacja poufna

Inne komunikaty