Trwa ładowanie...

Notowania

KGL: strona spółki
13.08.2020, 19:11

KGL Powołanie członka Komitetu Audytu Emitenta

Zarząd Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej "Spółka", „Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 12 sierpnia 2020 r. uchwałę w przedmiocie uzupełnienia składu Komitetu Audytu i powołania na członka Komitetu Audytu Pani Bianki Grzyb począwszy od 13 sierpnia 2020 r. Wakat
w składzie Komitetu Audytu spowodowany był rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Gromkowskiego, który pełnił również funkcję członka Komitetu Audytu. Emitent informował o tym zdarzeniu w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2020. Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ww. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.

Inne komunikaty