Trwa ładowanie...

Notowania

DROZAPOL: strona spółki
19.08.2020, 16:32

DPL Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.08.2020 r.

Zgodnie z par.19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki Drozapol-Profil S.A (dalej Emitent) przekazuje w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 13.08.2020 r. załączniki do uchwał nr 10 (Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2019 roku) oraz 19 (Przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13.08.2020 r.
Pozostała treść przedmiotowego raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Załączniki

Inne komunikaty