Trwa ładowanie...
bErmJrhh

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-07-08
DPL Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
8,10
-4,32
2021-06-28
DPL Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
7,90
+1,90
2021-06-28
DPL Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
7,90
+1,90
2021-06-28
DPL Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2020 r.
7,90
+1,90
2021-06-28
DPL Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2021 r.
7,90
+1,90
2021-06-28
DPL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r.
7,90
+1,90
2021-06-10
DPL Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
7,40
+2,70
2021-06-01
DPL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
6,65
-8,27
2021-05-28
DPL SA-QSr1 2021
6,75
0,00
2021-05-14
DPL Informacja o wykreśleniu z KRS Spółki zależnej Emitenta DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji
8,40
-1,19
2021-04-28
DPL Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2020 rok
4,16
+0,48
2021-04-28
DPL SA-RS 2020
4,16
+0,48
2021-04-28
DPL SA-R 2020
4,16
+0,48
2021-03-31
DPL Zmiana systemu notowań akcji Spółki
2,17
+1,38
2021-03-31
DPL Zakończenie procesu likwidacji Spółki zależnej DP Wind Sp. o.o. w likwidacji w dniu 31.03.2021 r.
2,17
+1,38
2021-03-05
DPL Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
2,18
0,00
2021-01-21
DPL Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
1,95
+2,05
2021-01-04
DPL Zakwalifikowanie akcji Spółki do Strefy Niższej Płynności
1,93
-1,04
2020-11-27
DPL QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,86
0,00
2020-11-26
DPL Dotyczy nabywania akcji własnych w celu umorzenia
1,86
-2,69
  • Poprzednia strona
  • z 55
  • Następna strona
bErmJrhP