Trwa ładowanie...
bDTsZNmd

Notowania

MFO: strona spółki
25.08.2020, 16:07

MFO Wstępne dane finansowe MFO S.A. za pierwsze półrocze 2020r.

W związku z przyjętymi przez MFO S.A. (Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o wstępnych danych finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2020 roku, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat (wartość bazowa). Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 30 % w stosunku do wartości bazowej.
Istotne odchylenie wykazały: zysk na działalności operacyjnej oraz zysk netto. Zarząd spółki podaje ponadto wysokość przychodów z działalności operacyjnej. Przychody z działalności operacyjnej za pierwsze półrocze 2020r. wyniosły: 205.099 tys. zł (co stanowi spadek o 21.440 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego oraz spadek o 2% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat). Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) za pierwsze półrocze 2020r. wyniósł: 11.377 tys. zł (co stanowi spadek o 5.862 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego oraz spadek o 37% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat). Zysk netto za pierwsze półrocze 2020r. wyniósł: 9.910 tys. zł (co stanowi spadek o 2.895 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego oraz spadek o 30% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat). Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 17 września 2020 roku.

Inne komunikaty

bDTsZNmL