Trwa ładowanie...

Notowania

NEPTIS: strona spółki
9.09.2020, 22:37

YAN Zmiana w porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w sprawie umieszczenia zgodnie z art. 401 par 1 KSH, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30.09.2020 roku punktu porządku obrad w następującym brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.” W związku z powyższym, Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się punkt 23 o treści „Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej”. Dotychczasowy punkt 23 otrzymuje numer 24, a numer 24 otrzymuje numer 25. Nowy porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty