Trwa ładowanie...

Notowania

ARTP: strona spółki
10.09.2020, 20:47

TYP Sprzedaż udziałów w spółce Ideal 4 sp. z o.o.

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 września 2020 r. zawarł z Wolpi Fund Management sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Wolpi) umowę, mocą której sprzedał Wolpi 30 udziałów w spółce Ideal 4 sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Ideal) o wartości nominalnej 50,00 każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł, które stanowią 30% udziału w kapitale podstawowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. Transakcja nastąpiła w kwocie równej wartości nominalnej udziałów. Po transakcji, Spółka nie posiada żadnych udziałów Ideal.

Inne komunikaty