Trwa ładowanie...
bEDjHjGt
Notowania
TAMEX: strona spółki
24.09.2020, 16:59

TOS Zawarcie umowy na dodatkowe roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku informuje, że w dniu 24 września 2020 roku podpisał umowę na roboty dodatkowe do umowy zawartej dnia 25 lipca 2018 roku ze spółką Będzin Arena Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie".
Umowa na roboty dodatkowe została zawarta w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych o wartości 100.000,00 zł netto z terminem realizacji wynoszącym 9 tygodni od dnia podpisania umowy. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem dotychczasowych aneksów oraz umowy dodatkowej wynosi obecnie 33 178 588,62 zł brutto.

Inne komunikaty

bEDjHjHb