Trwa ładowanie...
bDXQVglh

Notowania

GTC: strona spółki
29.09.2020, 19:04

GTC Stanowisko Zarządu Globe Trade Centre S.A. dotyczące wezwania ogłoszonego przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 80 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania ogłoszonego w dniu 7 września 2020 r. na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy przez GTC HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG z siedzibą w Budapeszcie, Węgry („Wzywający”), zmienionego w dniach 22 i 24 września 2020 r., do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) w związku z pośrednim przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Wzywającego na skutek nabycia przez Wzywającego, w dniu 23 czerwca 2020 r. 100% udziałów spółki GTC Dutch Holdings B.V., która posiada 298.575.091 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 298.575.091 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 61,49% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bDXQVglP