Trwa ładowanie...

Notowania

BIOGENED: strona spółki
30.09.2020, 13:54

BGD Zawarcie umowy z pośrednikiem rejestracyjnym

Zarząd BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że Emitent w dniu 30.09.2020 r. zawarł z NWAI Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o świadczenie usług pośrednika rejestracyjnego, na podstawie której powierzył wspomnianej spółce wykonywanie czynności pośrednika rejestracyjnego w postępowaniu przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dotyczącym zawarcia umowy o rejestrację w KDPW S.A. niezdematerializowanych akcji Emitenta serii G, H oraz I, zarejestrowania tych akcji w odpowiednim depozycie oraz czynności niezbędne do wydania akcji wspomnianych serii uprawnionym osobom.
W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty