Trwa ładowanie...
bDyICBuJ

Notowania

PHN: strona spółki
30.09.2020, 17:49

PHN Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) stosownie do art. 16 w związku z art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) wzywa posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę do złożenia ich do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki (al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00, w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów warrantów subskrypcyjnych będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym osobie składającej dokument. Wskazaną powyżej ustawą wprowadzono obowiązkową dematerializację wszystkich akcji, natomiast zgodnie z art. 22 wspomnianej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., m.in. jej art. 16 stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki, co oznacza, że warranty subskrypcyjne Spółki również podlegają obowiązkowej dematerializacji. Dematerializacja warrantów subskrypcyjnych oznacza zastąpienie ich papierowej formy zapisem na rachunkach inwestycyjnych. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przepisami prawa. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bDyICBvr