Trwa ładowanie...

Notowania

BPN wpływ dywidendy ze spółki zależnej

Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI 5/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. informuje, że na konto Emitenta wpłynęła dywidenda w kwocie 0,5 mln zł od spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o. (Przedsiębiorstwo). Stanowi to etap realizacji jednego z warunków, o których mowa w raporcie ESPI 5/2020, dotyczących wyrażenia przez Emitenta zgody na dobrowolne, odpłatne umorzenie posiadanych przez Emitenta udziałów Przedsiębiorstwa w łącznej liczbie 1 tys. udziałów, na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r. (raport bieżący ESPI 4/2019).

Inne komunikaty