Trwa ładowanie...
bDIknvGt

Notowania

FTI Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie (d. FTI Profit S.A.) niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect: - w dniu 29 września 2020 roku 5 000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,23 złotych za 1 akcję. Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 675 349 sztuk, co stanowi 4,50 % w kapitale zakładowym oraz 4,50 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował skup akcji własnych w terminie do dnia 31 października 2020 r., uwzględniając okres zamknięty 30 dni przed publikacją raportu okresowego, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w kwocie nie wyższej niż 500.000 zł włączając koszty ich nabycia.

Inne komunikaty

bDIknvHb