Trwa ładowanie...
bDAHDkMl

Notowania

IMG Podpisanie umowy przez Spółkę zależną

Zarząd spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że powziął informację o podpisaniu w dniu 02.10.2020 r. przez spółkę zależną Emapa S.A., umowy handlowej z Apple Distribution International Limited na dostarczanie usług Emapa S.A. w latach 2020 – 2022. Umowa została zawarta na warunkach nie odbiegających od rynkowych.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji niniejszej informacji ze względu na fakt, że wartość umowy może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emapa S.A., a także Emitenta.

Inne komunikaty

bDAHDkMT