Trwa ładowanie...

Notowania

BTC Dookreślenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii J

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii J, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J, w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z prawidłowym objęciem oraz opłaceniem 143 107 akcji serii J Emitenta, Zarząd Emitenta w dniu 5 października 2020 roku podjął uchwałę w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Emitenta (Rep. A nr 4795/2020).
W związku z dookreśleniem kapitału zakładowego Emitenta kapitał zakładowy wynosi 819.282,70. Szczegółowe informacje o zakończeniu emisji akcji serii J Spółki zostały opublikowane stosownym raportem bieżącym EBI w dniu 30 września 2020 roku.

Inne komunikaty