Trwa ładowanie...
bEqgdlXF

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-07-13
BTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA na dzień 9 sierpnia 2021 roku
2,52
0,00
2021-07-12
BTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 lipca 2021 roku
2,59
0,00
2021-07-08
BTC Rozpoczęcie rozmów w sprawie współpracy strategicznej dotyczącej gry “Zorro the Chronicles the Game”
3,04
0,00
2021-07-07
BTC Informacja o wpłynięciu ofert na dystrybucję fizyczną gry “Zorro the Chronicles The Game”
2,29
-0,87
2021-07-06
BTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku
2,29
0,00
2021-06-11
BTC Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
2,90
0,00
2021-06-07
BTC Otrzymanie prognozy sprzedażowej gry “Zorro The Chronicles The Game” przygotowanej przez NPD Group (EEDAR)
3,09
0,00
2021-06-01
BTC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA na dzień 29 czerwca 2021 roku
3,08
0,00
2021-05-31
BTC Aktualizacja księgowej wartości udziałów "Game Oliver SIA"
3,10
0,00
2021-05-31
BTC Zamknięcie subskrypcji akcji serii K
3,10
0,00
2021-05-17
BTC Objęcie akcji serii K przez Cyber Group Studios
3,39
0,00
2021-05-17
BTC Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej z Cyber Group Studios dotyczącej produkcji gier wideo zawartej w dniu 14.10.2019 roku
3,39
0,00
2021-04-20
BTC Złożenie przez Emitenta działającego w Konsorcjum z Politechniką Lubelską wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu "1/1.1.1/2021" organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
3,70
0,00
2021-04-20
BTC Informacja o podpisaniu przez Emitenta umowy konsorcjum z Politechniką Lubelską
3,70
0,00
2021-04-20
BTC Aktualizacja przewidywanej daty podpisania umowy objęcia akcji serii K
3,80
0,00
2021-04-13
BTC Wersja “BETA” gry wideo “Zorro The Chronicles"
3,57
0,00
2021-04-12
BTC Ustalenie zasad wejścia kapitałowego Cyber Group Studios
3,29
+0,30
2021-03-26
BTC Publikacja Komunikatu Aktualizacyjnego nr 2 do Memorandum informacyjnego z dnia 15 marca 2021 r.
3,80
0,00
2021-03-26
BTC Odwołanie oferty publicznej emisji akcji serii K
3,80
+11,58
2021-03-26
BTC Otrzymanie oświadczenia w sprawie zainteresowania objęcia akcji Emitenta przez Cyber Group Studios
3,80
-1,05
  • Poprzednia strona
  • z 9
  • Następna strona
bEqgdlYn