Trwa ładowanie...
bDZsHUNx

Notowania

ARTIFEX: strona spółki
16.10.2020, 17:55

ART Drugie wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Dokumenty należy składać osobiście w biurze Spółki w Katowicach, ul. Szewczenki 8b, od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 15. Dokumenty akcji zostaną odebrane od akcjonariuszy za pokwitowaniem. Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wezwań przewidzianych przepisami prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Inne komunikaty

bDZsHUOf