Trwa ładowanie...
bDfTVVKd

Notowania

FMG: strona spółki
16.10.2020, 21:20

FMG Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku.

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, po wznowieniu jego obrad po trzeciej przerwie, w dniu 16 października 2020 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad. Zarząd Spółki informuje ponadto, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały podjęte.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-10-21
FMG Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A.
15,90
0,00
2020-10-16
FMG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku
15,90
0,00
2020-10-16
FMG Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
15,90
0,00
2020-10-16
FMG Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku.
15,90
0,00
2020-10-15
FMG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku
16,50
-3,64
2020-10-15
FMG Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku oraz zarządzenie trzeciej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16,50
-3,64
2020-10-07
FMG Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości
14,50
0,00
2020-10-02
FMG Uzupełnienie Raportu okresowego Skonsolidowanego Skróconego Raportu Półrocznego za okres 01.01.2020-30.06.2020
16,00
0,00
2020-10-01
FMG PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
16,00
0,00
2020-09-30
FMG Uzupełnienie Raportu okresowego rocznego jednostkowego za 2019 i Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2019 o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. oraz o Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 i Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.
16,00
0,00
bDfTVVKL