Trwa ładowanie...

Notowania

PLE Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Zarząd Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Wezwanie jest drugim z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde. Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Inne komunikaty