Trwa ładowanie...

Notowania

PLE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 grudnia 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej Pawła Żmudy-Trzebiatowskiego, ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2019 rok. 14. Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki

Inne komunikaty