Trwa ładowanie...
bDUFgksB

Notowania

ORANGEPL: strona spółki
20.10.2020, 20:02

OPL Zmiany w Radzie Nadzorczej Orange Polska.

Na podstawie § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje o zmianach w Radzie Nadzorczej.
W dniu 20 października 2020 r. Spółka otrzymała rezygnację pana Gervais Pellissier z funkcji członka Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała panią Mari-Noëlle Jégo-Laveissière Wiceprezesa Orange SA ds. Europy na funkcję członka Rady Nadzorczej Orange Polska. Zmiana ta wynika ze zmian organizacyjnych w ramach Grupy Orange. Pan Gervais Pellissier zasiadał w Radzie Nadzorczej Orange Polska od 2013 roku. W tym okresie Pan Gervais Pellissier wspierał Spółkę w konsekwentnej realizacji strategii. Swoim doświadczeniem oraz wiedzą skutecznie przyczynił się do budowania wartości we wszystkich obszarach działalności Orange Polska. Prezes Zarządu Orange Polska Julien Ducarroz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Witucki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej przekazali panu Gervais Pellissier serdeczne podziękowania za jego duży wkład w tym okresie współpracy, życząc dalszych sukcesów w wykonywaniu nowych obowiązków. Jednocześnie, 20 października 2020 r. Rada Nadzorcza zdecydowała, że pan Ramon Fernandez Wiceprezes Orange SA ds. Finansów, Wyników i Rozwoju zastąpi pana Gervais Pellissier na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska. Życiorys Mari-Noëlle Jégo-Laveissière (ur. w 1968 r.) od 1 września 2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Orange SA ds. Europy (z wyłączeniem Francji). W skład Komitetu Wykonawczego Grupy Orange weszła w 2014 roku jako Wiceprezes ds. technologii i innowacji globalnych. Z Grupą France Telecom związała się w 1996 roku. Od tego czasu zajmowała różne stanowiska kierownicze: Starszej Wiceprezes International & Backbone Network Factory, Starszej Wiceprezes ds. badań i rozwoju, Wiceprezes ds. marketingu krajowego w Orange France oraz Dyrektora regionu francuskiego, w którym kierowała działami technicznymi i komercyjnymi dla rynku konsumenckiego i biznesowego. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière ukończyła studia inżynierskie w Ecole des Mines w Paryżu, a następnie studia podyplomowe z chemii kwantowej na Uniwersytecie Paryskim XI – Waterloo i École Normale Supérieure w Paryżu, uzyskując stopień doktora. Zasiada w zarządach spółek Engie i Valeo. Działa w fundacji Médecins du Monde (Lekarze Świata). Jest także przewodniczącą Rady Szkoły Télécom ParisTech. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Mari-Noëlle Jégo-Laveissière nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Inne komunikaty

bDUFgktj