Trwa ładowanie...
bDUERVxN

Notowania

ORANGEPL: strona spółki
20.10.2020, 20:04

OPL Opinia Rady Nadzorczej w sprawie nowej umowy dotyczącej używania marki Orange.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2020 r. nowa umowa dotycząca używania marki Orange („Umowa”) w latach 2021-2030 została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Orange Polska (w głosowaniu mogli brać udział tylko jej Członkowie Niezależni). Umowa została uzgodniona i będzie podpisana pomiędzy Orange Polska i Orange Brand Services Limited przed końcem bieżącego roku. Obecnie obowiązująca umowa wygasa z końcem 2020 roku.
Zgodnie z Umową opłata licencyjna będzie wynosić 1,6% przychodów ze sprzedaży towarów i usług sprzedawanych pod marką Orange poprzez kanały sprzedaży detalicznej Orange Polska, z wyjątkiem towarów i usług stacjonarnej telefonii głosowej, dla których opłata licencyjna wynosić będzie 0,8%, do momentu gdy udział przychodów z usług konwergentnych w całości skonsolidowanych przychodów Orange Polska przekroczy 21,8%. Orange to globalna marka obsługująca ponad 260 milionów klientów i obecna na 29 rynkach. W światowym rankingu marek BrandZ wyceniana jest na ponad 20 miliardów dolarów, co czyni ją jedną z 10 najbardziej wartościowych marek telekomunikacyjnych na świecie. Orange jest również wiodącą marką w Polsce. Według zewnętrznych badań rynkowych przeprowadzonych w lipcu 2020 r. Orange była marką pierwszego wyboru dla polskich konsumentów w zakresie usług konwergentnych, światłowodu, mobilnego dostępu szerokopasmowego i mobilnych abonamentowych usług głosowych. Marka Orange jest kluczowa w realizacji strategii Orange Polska, dalszej konsolidacji pozycji rynkowej Orange Polska oraz do tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy. Niezależnej oceny Umowy dokonała firma PwC, wydając opinię, że z finansowego punktu widzenia warunki Umowy są godziwe dla Orange Polska. W następstwie tego Umowa uzyskała pozytywną opinię Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Orange Polska.

Inne komunikaty

bDUERVyv