Trwa ładowanie...
bDJgteUR

Notowania

PAMAPOL: strona spółki
22.10.2020, 19:05

PMP Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego - wydłużenie terminu na pozyskanie dodatkowego finansowania

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22 października 2020 r. pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW), Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami doszło do podpisania aneksu (Aneks) do umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017), zmienionego w szczególności aneksem z dnia 15 maja 2019 r. (raport bieżący nr 4/2019) i aneksem z dnia 29 czerwca 2020 r. (raport bieżący nr 13/2020).
W treści Aneksu Kredytodawcy wyrazili zgodę na wydłużenie do dnia 31 sierpnia 2021 r. terminu pozyskania przez Kredytobiorców dodatkowego finansowania w stosunku do finansowania posiadanego obecnie, w formie kapitału (funduszy) własnych lub zadłużenia finansowego, w kwocie nie niższej niż 20 mln zł (Dodatkowe Finansowanie). Pierwotny termin pozyskania Dodatkowego Finasowania, wyznaczony w aneksie do Umowy Kredytu z dnia 29 czerwca 2020 r., upłynąłby w dniu 30 listopada 2020 r. W odniesieniu do źródeł Dodatkowego Finansowania Zarząd Spółki bierze pod uwagę m.in. możliwość pozyskania całości lub części tego finansowania w drodze emisji akcji Spółki. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu pozostają bez zmian.

Inne komunikaty

bDJgteVz