Trwa ładowanie...

Notowania

LIVECHAT: strona spółki
23.10.2020, 19:19

LVC Zakończenie Procedury ABB

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 22 października 2020 r., zarząd spółki LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 23 października 2020 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki – Mariusza Ciepłego oraz Macieja Jarzębowskiego (łącznie „Akcjonariusze Sprzedający”) informację o zakończeniu przez Akcjonariuszy Sprzedających procesu budowania przyspieszonej księgi popytu (odpowiednio „Procedura ABB” oraz „Zawiadomienie”).
Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem w następstwie Procedury ABB: 1) Mariusz Ciepły otrzymał od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na wszystkie akcje Spółki, jakie Pan Mariusz Ciepły zamierzał zbyć na podstawie Procedury ABB, tj. 643.750 akcji Spółki, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie sprzedaży za jedną akcje równą 95,00 zł; oraz 2) Maciej Jarzębowski otrzymał od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na wszystkie akcje Spółki, jakie Pan Maciej Jarzębowski zamierzał zbyć na podstawie Procedury ABB, tj. 643.750 akcji Spółki, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie sprzedaży za jedną akcje równą 95,00 zł. Zgodnie z Zawadomieniem planowany dzień zawarcia transakcji sprzedaży akcji w wykonaniu Procedury ABB to 26 października 2020r. („Dzień Transakcji”). Akcjonariusze Sprzedający wskazali ponadto w Zawiadomieniu, że w Dniu Transakcji Pan Mariusz Ciepły oraz Pan Maciej Jarzębowski złożą wobec Trigon Dom Maklerski S.A., firmy inwestycyjnej obsługującej Procedurę ABB oraz pośredniczącej w transakcjach sprzedaży, dyspozycje blokady pozostałych posiadanych akcji Spółki, obejmujące zakaz zbywania akcji Spółki, w okresie 360 dni licząc od Dnia Transakcji. W załączeniu przekazujemy Zawiadomienie otrzymane od Akcjonariuszy Sprzedających.

Załączniki

Inne komunikaty