Trwa ładowanie...
bDHVqTxh

Notowania

MLS Szacunkowe wyniki na koniec III kwartału 2020 r.

Zarząd ML System S.A. („Spółka”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i jednostki zależnej Emitenta, szacuje, że na koniec III kwartału 2020 r. Grupa Emitenta uzyskała narastająco od początku roku następujące wyniki finansowe:
1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 88,7 mln zł, wobec 65,9 mln zł na koniec III kwartału 2019 r. oraz 57,4 mln zł w I półroczu 2020 r., 2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 17,2 mln zł, wobec 11,2 mln zł na koniec III kwartału 2019 r. oraz 13,8 mln zł w I półroczu 2020 r. Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 2 listopada 2020 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż publikacja skonsolidowanego raportu na koniec III kwartału 2020 r. przewidywana jest na dzień 25 listopada 2020 r.

Inne komunikaty

bDHVqTxP