Trwa ładowanie...
bDzpiOLF

Notowania

DEK Ostateczny przydział obligacji serii I

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 30 października 2020 r. dotyczącego uchwały o warunkowym przydziale obligacji serii I („Obligacje”), Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 5 listopada 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonał ostatecznego rozrachunku Obligacji i w tym dniu emisja obligacji serii I doszła do skutku.
W nawiązaniu do informacji przekazanej w ww. raporcie bieżącym nr 30/2020, iż Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Zarząd Spółki wskazuje, iż w dniu 4 listopada 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 853/2020 w sprawie wprowadzenia tych Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem rejestracji tych Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Inne komunikaty

bDzpiOMn