Trwa ładowanie...
bEDkhxFh
Notowania
TAMEX: strona spółki
10.11.2020, 14:58

TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej dnia 9 maja 2019 roku ze spółką Albero Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 3 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie na realizację inwestycji polegającej na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych, wolnostojących, w tzw. standardzie deweloperskim.
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, których łączna wartość wyniesie 657 473,43 zł netto oraz wydłużeniem ostatecznego terminu realizacji zadania do dnia 21 lutego 2021 roku. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.‬‬ ‬‬ W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem wszystkich podpisanych aneksu wynosi obecnie 17 281 551,29 zł netto.

Inne komunikaty

bEDkhxFP