Trwa ładowanie...
bEgPrHLp

Notowania

BIOGENED: strona spółki
10.11.2020, 16:32

BGD Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") informuje, że w dniu 10.11.2020 r. Emitent zawarł w imieniu i na rzecz osób u niego zatrudnionych umowę z BNP PARIBAS PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego. O wyborze przez Emitenta wspomnianej instytucji finansowej na potrzeby systemu PPK informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 169/2020.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bEgPrHLX