Trwa ładowanie...
bDJaqHgB

Notowania

CLN SA-P /2020: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową


Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę raporcie okresowym za I półrocze 2020 r. w wyniku omyłki Spółka nie załączyła aktualnego oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. Ponadto Spółka koryguje omyłkę w zakresie przedstawienia zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, o której mowa w  § 66 ust. 8 pkt 6 w związku z § 68 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.  

W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport półroczny.

Załączniki

Inne komunikaty

bDJaqHhj