Trwa ładowanie...
bDXHAFSd

Notowania

GTC: strona spółki
12.11.2020, 9:22

GTC Scope Ratings przyznał rating BBB-/stabliny dla Globe Trade Centre S.A i jej spółki zależnej GTC Real Estate Development Hungary Zrt.

Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2020 r. agencja Scope Ratings (“Scope”) przyznała po raz pierwszy rating emitenta („rating”) na poziomie BBB- z perspektywą stabilną dla Globe Trade Centre S.A i jej spółki zależnej GTC Real Estate Development Hungary Zrt. Rating niezabezpieczonego zadłużenia został określony na poziomi BBB-.
Ocenę ratingową umocniła pozycja rynkowa GTC w Europie Środkowej (CEE) i Południowo-Wschodniej (SEE). Dobrze zlokalizowany, stosunkowo młody portfel nieruchomości pomaga przyciągnąć najlepszych najemców, utrzymując wysoki poziom najmu i wspierając stabilne przepływy pieniężne i wskaźniki kredytowe. Definicje ratingów Scope dostępne są na stronie internetowej agencji: https://www.scoperatings.com gdzie znajdują się również ocena kredytowa, kryteria i metodologia stosowana przez agencje. Raport z ratingiem będzie dostępny na stronie https://www.scoperatings.com/#!search/research/detail/165566EN Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne. Niniejszy raport bieżący ani ratingi sporządzone i nadane przez Scope nie stanowią rekomendacji co do nabywania, utrzymania stanu posiadania albo sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych emitowanych czy powiązanych ze Spółką ani co do dokonywania lub powstrzymywania się od dokonywania jakiejkolwiek innej decyzji inwestycyjnej. Niniejszy raport bieżący ani ratingi sporządzone i nadane przez Scope nie stanowią porady inwestycyjnej ani porady finansowej, jak również nie stanowią oceny odpowiedniości danej inwestycji dla danej kategorii inwestorów, w szczególności inwestorów indywidualnych. Każdy potencjalny inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnych doradców w tym zakresie. Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży/objęcia papierów wartościowych, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia/objęcia papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji.

Inne komunikaty

bDXHAFSL