Trwa ładowanie...
bDIPEmhx

Notowania

SFINKS: strona spółki
13.11.2020, 15:45

SFS Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych Sfinks Polska S.A. celem ich dematerializacji

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Sfinks oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Sfinks - w formie materialnej (papierowej) do ich złożenia w biurze Sfinks, w Zalesiu Górnym (05-540), przy ul. Młodych Wilcząt 36, w dniach roboczych, w godzinach od godz. 10.00 do godz. 14:00 celem ich dematerializacji poprzez rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („Wezwanie”).
Złożenie ww. dokumentów w Sfinks będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem (protokół zdawczo-odbiorczy). Zgodnie ze stanem prawnym na dzień publikacji Wezwania, moc obowiązująca dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w formie materialnej wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Emitent podkreśla, że Wezwanie dotyczy jedynie akcjonariuszy oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, którzy posiadają akcje Sfinks/warranty subskrypcyjne Sfinks w wersji materialnej, papierowej. Powyższe wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych wskazanymi powyżej przepisami prawa.

Inne komunikaty

bDIPEmif