Trwa ładowanie...
bDzEYXud

Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
13.11.2020, 16:12

ELB Otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy wraz z naliczeniem kary umownej przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2020 roku Spółka otrzymała od ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [Zamawiający], pismo datowane na dzień 10 listopada 2020 roku informujące o odstąpieniu od umowy realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela – Garbary – EC Karolin wraz
z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań” [Umowa] oraz o naliczeniu i wezwaniu Spółki przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej w wysokości ok. 4,7 mln zł z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Wartość ww. zadania inwestycyjnego ustalono w kwocie ok. 19 mln zł, natomiast zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosi 5%. Spółka przeanalizuje zasadność złożonego przez Zamawiającego odstąpienia w świetle postanowień Umowy, stanu faktycznego oraz z uwzględnieniem ogłoszonej wobec Emitenta upadłości.

Inne komunikaty

bDzEYXuL