Trwa ładowanie...
bDJfYszV

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
16.11.2020, 13:39

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2020 r.:
dla serii J 15 601 331 zł. dla serii L 19 584 332 zł. dla serii M 15 603 837 zł. dla serii N 5 225 770 zł. dla serii O 13 010 088 zł. dla serii P 13 000 555 zł. Łączna wartość zbioru: 82 025 914 zł. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 48 413 246 zł. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bDJfYsAD