Trwa ładowanie...
bDzQafmd

Notowania

APL Informacja o zgłoszeniu przez akcjonariusza nabycia akcji emitenta

Tarnów, dnia 17 listopada 2020 roku.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POLSKA AGENCJA PRASOWA. Informacja o zgłoszeniu przez akcjonariusza nabycia akcji emitenta Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 16 listopada 2020r. doręczone mu zostało pisemne zawiadomienie akcjonariusza Marka Moskala, zgodnie z którym w dniu 3 i 4 listopada akcjonariusz ten nabył 10.510 akcji Spółki, dzięki czemu stał on się posiadaczem 173.914 akcji, stanowiących 5,3 % kapitału zakładowego emitenta oraz zapewniających mu osiągnięcie 2,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów spółki AMPLI S.A. w upadłości układowej. Z treści tego zawiadomienia wynika, że zostało ono skierowane również do Komisji Nadzoru Finansowego. Nabycie akcji, o którym zawiadomił akcjonariusz Marek Moskal nie stanowi nabycia znacznego pakietu akcji w rozumieniu art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podstawa prawna: Raport przekazywany jest na podstawie art.17 ust. 1 Rozporządzeniem Market Abuse Regulation (Rozporządzenia MAR) - informacja poufna Waldemar Madura – Prezes Zarządu

Inne komunikaty

bDzQafmL