Trwa ładowanie...
bDJCVcGd

Notowania

URSUS: strona spółki
17.11.2020, 23:11

URS Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2020 z dnia 9 listopada 2020r., Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 17 listopada 2020r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 224 (6114) pod pozycją 63771 ukazało się obwieszczenie o następującej treści:
„OBWIESZCZENIE W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM zarządu URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście z dnia 09.11.2020 r. o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Zarząd URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście, działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19, oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r., poz.814 z późn. zm.) wobec URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście. I. Oznaczenie dłużnika 1. Firma URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013785; NIP: 7392388088; REGON: 510481080, 2. Adres siedziby dłużnika jest następujący: ul. Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto, 3. Dłużnika reprezentują: Andrzej Młotek - Prezes Zarządu oraz Ryszard Jacek Jacyno - Wiceprezes Zarządu. Sposób reprezentacji określono w następujący sposób: w przypadku zarządu wieloosobowego dwuosobowo lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem, dwaj prokurenci łącznie. II. Oznaczenie nadzorcy układu URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście w dniu 09.11.2020 r. zawarła z Jakubem Majewskim - doradcą restrukturyzacyjnym, licencja MS nr 1119, umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu. III. Dzień układowy Dniem układowym jest 08.11.2020 r.” Formalne rozpoczęcie uproszczonego postepowania o zatwierdzenie układu jest jednym z elementów programu uzdrawiania Spółki mającego na celu jej pomyślną restrukturyzację oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty

bDJCVcGL