Trwa ładowanie...
bDzpvJLV

Notowania

BPC: strona spółki
18.11.2020, 13:45

BPC Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju przez Licencjonobiorce – firmę Biomass Energy Project S.A. patentu stanowiącego własność Emitenta i rozpoczęcie Projektu: opracowania technologii produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych z tworzywa drzewnego opartego o patent nr PCT/PL2014/000046. Wartość dotacji : 4 817 621.25 zł (cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 25/100).

Zawarcie Umowy jest kontynuacją współpracy pomiędzy BLACK PEARL S.A., a podmiotami: POLDAN, BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. o której Emitent informował we wcześniejszych raportach: -raport ESPI nr 32 z dnia 24.08.2020r. - raport ESPI nr 11 z dnia 25.08.2017 r. - raport ESPI nr 7 z dnia 26.05.2017 r. - raport ESPI nr 24 z dnia 13.12.2016 r. - raport ESPI nr 23 z dnia 12.12.2016 r. - raport ESPI nr 18 z dnia 21.10.2016 r. - raport ESPI nr 17 z dnia 19.10.2016 r.
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 18.11.2020 r. - otrzymał wiadomość od BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. o podpisaniu umowy i zgłoszeniu rozpoczęcia realizacji projektu z dniem 1.12.2020 w ramach umowy o dofinansowanie w konkursie 1/1.1.1/2020. Szybka ścieżka z NCBR. „Technologia wykorzystania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach technicznomechanicznych.” Patent na urządzenie do wzdłużnego rozdrabniania drewna’’ należy do firmy BLACK PEARL S.A. PCT/PL2014/000046. Budżet projektu: 8 029 368,75 zł. Dofinansowanie: 4 817 621,25 zł. Celem projektu jest przeprowadzenie badań prowadzących do opracowania urządzenia, w którym żerdzie lub opoły drzewne przemieszczają się w sposób ciągły, rozłupując się równocześnie w wielu płaszczyznach. Materiał roślinny ulega rozdrobnieniu na pasma włókien tworzących „matę” o dowolnie małej grubości. Uzyskany materiał po wysuszeniu i pokryciu spoiwem można zestawiać w odpowiednio uformowane stosy i sprasować w belkę lub płytę o praktycznie nieograniczonych wymiarach. W wyniku przeprowadzenia prac B+R opracowana zostanie technologia produkcji płyt i belek konstrukcyjnych o wysokich parametrach technicznych. Skonstruowana zostanie prototypowa linia produkcyjna w skali półtechnicznej. Powstałe w ten sposób płyty i belki konstrukcyjne będą stanowiły innowację produktową na skalę światową o parametrach techniczno-mechanicznych zdecydowanie przewyższających parametry dostępnych obecnie na rynku materiałów. Prognozy na najbliższe dziesięciolecia przewidują istotne zmiany w ilościowym i jakościowym charakterze bazy surowcowej, w związku z czym należy się spodziewać nadmiaru drewna małowymiarowego przy znacznym deficycie sortymentów wielkowymiarowych.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-19
BPC Określenie wartości portfela Waluty Cyfrowej McAN - będącego własnością Emitenta przez systemową wycenę Giełdy Latoken. Osiągnięcie 14 pozycji na 205 w hierarchii walut notowanych na parkiecie Latoken w Estonii.
68,00
-1,47
2020-11-18
BPC Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju przez Licencjonobiorce – firmę Biomass Energy Project S.A. patentu stanowiącego własność Emitenta i rozpoczęcie Projektu: opracowania technologii produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych z tworzywa drzewnego opartego o patent nr PCT/PL2014/000046. Wartość dotacji : 4 817 621.25 zł (cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 25/100).
59,50
+0,84
2020-10-23
BPC Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN.
54,00
0,00
2020-10-22
BPC Publikacja dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta
55,50
+9,91
2020-10-14
BPC Transakcja sprzedaży 397.047 McAN coin za kwotę 313.000 PLN wygenerowała zysk 290.050,61 PLN przed opodatkowaniem. Zarząd uznając stanowisko biegłego -uzyskany przychód ze sprzedaży w dniu 13.10.2020 roku, w całości zalicza do działalności operacyjnej.
50,00
+2,00
2020-10-07
BPC Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.
54,00
+15,74
2020-10-07
BPC Zmiana stanu posiadania.
54,00
+11,11
2020-10-07
BPC Przystąpienie do negocjacji Umowy Inwestycyjnej Pomiędzy Black Pearl S.A. a Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na produkcje Medycznej Marihuany. Opłacenie przez Emitenta 0,5 miliona EURO na podwyższenie kapitału.
54,00
+1,85
2020-10-06
BPC Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.
60,00
+16,67
2020-09-23
BPC BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.
51,50
+0,97
bDzpvJMD