Trwa ładowanie...
bEiVgnWZ

Notowania

ALUMAST: strona spółki
19.11.2020, 13:04

ALU Istotna informacja dot. Umowy Akcjonariuszy

Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka"), informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku Pan Zbigniew Szkopek poinformował Spółkę, iż Umowa Akcjonariuszy zawarta 01 września 2017 roku (zmieniona aneksami z dnia 21.05.2018 i 28.08.2019), o której spółka informowała w raportach: 14/2017, 7/2018, 6/2019, straciła moc obowiązywania.
Zgodnie z postanowieniami, Umowa Akcjonariuszy traci moc z chwilą uzyskania przez jedną ze Stron większości akcji w Spółce, lecz nie wcześniej niż z upływem dwóch lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy. W wyniku zawartej 19 listopada 2020 roku umowy sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem – Panem Arkadiuszem Królem ("Sprzedawca") oraz akcjonariuszem Panem Zbigniewem Szkopkiem ("Kupujący"), Pan Zbigniew Szkopek nabył pakiet 3.000.000 akcji. Wraz z podmiotem zależnym – Comhop Sp. z o.o., posiada łącznie 3 964 965 akcji, co stanowi 50,25% kapitału zakładowego Spółki Alumast S.A.

Inne komunikaty

bEiVgnXH