Trwa ładowanie...
bDKpySeZ

Notowania

XTPL: strona spółki
23.11.2020, 19:47

XTP Aktualizacja prognozy ilości wniosków patentowych do końca 2020 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 40/2019 z dnia 5 września 2019 roku Zarząd XTPL S.A. "Emitent" lub "Spółka" informuje, że zaktualizował prognozę z dnia 5 września 2019 roku, dotyczącą ilości wniosków patentowych, które Spółka zamierzała przygotować i zgłosić w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.
W procesie zgłaszania wniosków patentowych Spółka zastosowała się do zaleceń współpracujących z nią kancelarii patentowych, niezależnego doradcy patentowego oraz doradców wchodzących w skład zarządu XTPL Inc. z siedzibą w USA. Zalecenia dotyczyły łączenia kilku powiązanych wynalazków w jednym wniosku patentowym. Takie łączenie skutkować będzie zwiększeniem jakości poszczególnych zgłoszeń i w rezultacie wzmocnieniem ochrony własności intelektualnej Spółki. W efekcie Zarząd prognozuje, iż w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku Spółka zgłosi nie mniej niż 11 wniosków patentowych. Jednocześnie zakres ochrony własności przemysłowej nie uległ zmniejszeniu, a wszystkie wnioski zgłaszane były na bieżąco. W okresie od 1 września 2019 do dzisiaj Spółka złożyła 9 wniosków patentowych (łącznie od początku istnienia 18 wniosków patentowych). Zarząd prognozuje, iż zgłaszając wnioski w formule łączącej powiązane wynalazki, liczba co najmniej 26 wniosków patentowych (liczona od 1 września 2019) zostanie osiągnięta do końca 2022 roku. Informacje dotyczące aktualnej ilości wniosków patentowych będą przekazywane w raportach okresowych.

Inne komunikaty

bDKpySfH