Trwa ładowanie...
bDAZVbnp

Notowania

CLN Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu rozwoju CPL’116 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc na kwotę 18,7 mln zł

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: "Wdrożenie do działalności CELON PHARMA S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego leku w terapii idiopatycznego zwłóknienia płuc", przedstawionego do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.
Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 36,4 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 18,7 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 30 września 2023 r. Szczegółowe informacje na temat projektu zostały przekazane w ww. raporcie bieżącym nr 28/2020.

Inne komunikaty

bDAZVbnX