Trwa ładowanie...
bDAZXHcR

Notowania

NNG Korekta raportu bieżącego nr 24/2020

W związku z przekazaniem raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 9.11.2020 r. pt.: "Spółka zależna od NANOGROUP S.A. otrzymała rekomendację do finansowania w ramach programu EuroNanoMed III", dotyczącego finansowania projektu „Nanoporowate membrany do dooponowego (pseudo)podawania leków" (dalej "Projekt") Zarząd NANOGROUP S.A. (dalej "Emitent") dokonuje niniejszym korekty tego raportu bieżącego dodając do niego następujące informacje:
1. Zarząd Emitenta powziął informację o przyznaniu rekomendacji do finansowania Projektu w dniu 9.11.2020 r. 2. Wypłata dofinansowania w ramach Projektu nastąpi za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 3. Pozostałym źródłem finansowania Projektu będzie wkład własny NANOSANGUIS S.A. w kwocie 108.173.52 PLN oraz dofinansowanie innych partnerów Projektu. 4. Ewentualną sankcją za wykorzystanie dofinansowania w sposób sprzeczny z zasadami jego otrzymania może być obowiązek zwrotu tego dofinansowania. Projekt ma charakter naukowy, zatem Emitent ocenia ryzyko zwrotu środków dofinansowania Projektu jako niskie. 5. Generalny harmonogram Projektu przewiduje jego zakończenie po 36 miesiącach od rozpoczęcia. 6. Jeżeli Projekt zakończy się powodzeniem, NANOSANGUIS S.A., spółka zależna od Emitenta podejmie kroki w celu uzyskania ochrony patentowej innowacyjnego systemu podawania leków, co z kolei może mieć wpływ na przychody. Fiasko Projektu spowoduje utratę po stronie NANOSANGUIS S.A. wkładu własnego w kwocie 108.173.52 PLN Reasumując, treść raportu bieżącego po dokonanej korekcie jest następująca: Zarząd spółki NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 9.11.2020 r. powziął informację o przyznaniu spółce zależnej od Emitenta - NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach programu EuroNanoMed III, rekomendacji Komisji Europejskiej do finansowania w wysokości 958.322,95 PLN na realizację projektu pn.: "Nanoporowate membrany do dooponowego (pseudo)podawania leków" (dalej "Projekt"). Wypłata dofinansowania w ramach Projektu nastąpi za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity koszt projektu wynosi 4.092.071,19 PLN. Pozostałym źródłem finansowania Projektu będzie wkład własny w kwocie 108.173.52 PLN oraz dofinansowanie innych partnerów Projektu. Projekt stanowi połączenie nanotechnologii z nowoczesną technologią podawania leków, a jego celem jest stworzenie systemu dooponowego (pseudo)podawania leków bezpośrednio do ośrodkowego układu nerwowego. Działanie systemu jest oparte o selektywną przepuszczalność dedykowanych nanoporowatych membran. Sukces projektu pozwoli oczekiwać wyższej skuteczności terapii chorób takich jak choroba Alzheimera czy autoimmunologiczne zapalenie mózgu, a także zapobiegać skutkom ubocznym stosowania konwencjonalnych leków i przeciwdziałać odpowiedzi immunologicznej organizmu. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Warszawską. Ewentualną sankcją za wykorzystanie dofinansowania w sposób sprzeczny z zasadami jego otrzymania może być obowiązek zwrotu tego dofinansowania. Projekt ma charakter naukowy, zatem Emitent ocenia ryzyko zwrotu środków dofinansowania Projektu jako niskie. Generalny harmonogram Projektu przewiduje jego zakończenie po 36 miesiącach od rozpoczęcia. Jeżeli Projekt zakończy się powodzeniem, NANOSANGUIS S.A., spółka zależna od Emitenta podejmie kroki w celu uzyskania ochrony patentowej innowacyjnego systemu podawania leków, co z kolei może mieć wpływ na przychody. Fiasko Projektu spowoduje utratę po stronie NANOSANGUIS S.A. wkładu własnego w kwocie 108.173.52 PLN.

Inne komunikaty

bDAZXHdz