Trwa ładowanie...
bDzwRobp

Notowania

KREDYTIN: strona spółki
26.11.2020, 21:54

KRI PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego


Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-27
KRI Powołanie osób nadzorujących
11,40
-0,88
2020-11-27
KRI treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada 2020 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
11,40
-0,88
2020-11-27
KRI Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §6 kodeksu spółek handlowych.
11,40
-0,88
2020-11-26
KRI PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11,40
0,00
2020-11-25
KRI Informacja o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie dotyczącego pozwu Spółki o zapłatę przeciwko byłym menedżerom spółki i podmiotom powiązanym z tymi osobami.
11,40
-7,89
2020-11-23
KRI Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021.
11,40
0,00
2020-11-19
KRI Informacja o dokonaniu likwidacji funduszy Lumen
11,40
0,00
2020-11-19
KRI Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2020 r.
11,40
0,00
2020-11-12
KRI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.
11,40
0,00
2020-11-09
KRI Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2020 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
11,50
-0,87
bDzwRobX