Trwa ładowanie...
bEJUQoSt
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-10-21
KRI Skup obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę.
16,00
0,00
2021-10-19
KRI Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
16,80
-5,95
2021-10-18
KRI Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez członków Rady Nadzorczej Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
16,80
0,00
2021-10-15
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,80
0,00
2021-10-14
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,10
+4,35
2021-10-14
KRI Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
16,10
+4,35
2021-10-13
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,00
+5,00
2021-10-12
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
15,70
+1,91
2021-10-11
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,80
-6,55
2021-10-08
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,30
+3,07
2021-10-06
KRI Zatwierdzenie suplementu do prospektu podstawowego
17,50
-5,71
2021-10-04
KRI Rozpoczęcie skupu obligacji serii PA01 wyemitowanych przez Spółkę
16,00
+11,88
2021-10-01
KRI Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2021 r.
19,00
-14,21
2021-09-30
KRI Emisja obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji
19,00
0,00
2021-09-29
KRI Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2021 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
17,60
+7,95
2021-09-28
KRI Rozpoczęcie projektu utworzenia spółki akcyjnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
17,60
0,00
2021-09-28
KRI Stanowisko Zarządu w sprawie uzasadnienia zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki projektów uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 września 2021 r.
17,60
0,00
2021-09-28
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii F1 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
19,00
0,00
2021-09-22
KRI Informacja o uprawomocnieniu się wyroku oddalającego w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.
18,70
-3,74
2021-09-20
KRI Rozpoczęcie skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,80
+1,19
  • Poprzednia strona
  • z 48
  • Następna strona
bEJUQoTb