Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-10-03
KRI Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
10,70
0,00
2023-10-03
KRI Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O1
10,70
0,00
2023-09-28
KRI Ustalenie ostatecznej wysokości ceny emisyjnej, wstępnej alokacji oraz ostatecznego tekstu warunków emisji obligacji serii O1
11,00
+0,91
2023-09-22
KRI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 września 2023 r.
11,10
0,00
2023-09-21
KRI Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2023 r.
11,10
0,00
2023-09-11
KRI Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii O1
11,50
+3,48
2023-09-05
KRI Zatwierdzenie suplementu nr 3 do prospektu podstawowego
11,40
+5,26
2023-09-01
KRI Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 września 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
11,20
-0,89
2023-08-31
KRI Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 września 2023 r.
11,30
-0,88
2023-08-30
KRI Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A.
10,90
+3,67
2023-08-30
KRI Ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji
10,90
-2,75
2023-08-29
KRI QS 1/2023: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
11,00
-0,91
2023-08-25
KRI Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia
10,70
+2,80
2023-08-02
KRI Informacja o doręczeniu Spółce skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego apelację akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
13,90
0,00
2023-07-28
KRI Informacja o kosztach nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wpłatach z nabytych portfeli wierzytelności w I kwartale 2023/2024 r.
13,90
-0,72
2023-07-27
KRI Zatwierdzenie suplementu nr 2 do prospektu podstawowego
13,90
0,00
2023-07-26
KRI Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
13,90
0,00
2023-07-26
KRI Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
13,90
-1,44
2023-07-21
KRI Informacja o oddaleniu zażalenia Spółki na postanowienie Sądu o odrzuceniu skargi Spółki na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych
12,70
+0,79
2023-07-18
KRI Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii N1 na rynku regulowanym
12,10
+7,44
  • Poprzednia strona
  • z 54
  • Następna strona