Trwa ładowanie...
bDSDJKKZ

Notowania

Opis spółki

Spółka prowadzi działalność wyłącznie w sektorze obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych (rynek hurtowy), nabywając pakiety wierzytelności i dochodząc ich zapłaty na własny rachunek. Specjalizuje się w portfelach wierzytelności o skali 500 tys. – 600 mln zł. Dwie największe grupy zbywców wierzytelności to branża finansowa (głównie niespłacane kredyty) oraz branża telekomunikacyjna (nieopłacone rachunki za usługi oraz kary za przedterminowo zerwane przez klienta umowy). Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso działa w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Dane szczegółowe

Pełna nazwa firmy
Kredyt Inkaso SA
Adres
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Telefon
+48 22 2125700
Fax
+48 222125757
Adres www
www.kredytinkaso.pl
E-mail
sekretariat@kredytinkaso.pl
Prezes
Szymański Maciej
NIP
9222544099
Regon
951078572
KRS
0000270672
ISIN
PLKRINK00014
Numer EKD
64.99
EKD
pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Audytor
Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.

Władze

Nazwisko i imięFunkcjaData objęcia stanowiska
Szewczyk, Paweł Robert
Prezes Zarządu
2016-03-03
Chadaj, Ireneusz Andrzej
Przewodniczący RN
2016-04-05
Gabryjelski Marek
Sekretarz RN
2016-04-05
Mazurczak Tomasz
Członek RN
2016-04-05
Soczek, Andrzej Wojciech
Wiceprzewodniczący RN
2016-04-05
Urbańczyk Piotr
Członek RN
2016-04-05
Podgórska Ewa
Sekretarz RN
2016-10-19
Szymański Maciej
Przewodniczący RN
2016-09-29
Podłowski Piotr
Wiceprezes Zarządu
2016-10-28
Orlikowski Jarosław
Wiceprezes Zarządu
2017-04-21
Dzudzewicz Bogdan
Wiceprzewodniczący RN
2017-05-30
Orlikowski Jarosław
Prezes Zarządu
2017-04-21
Ringhardt Bastian
Członek Zarządu
2017-11-21
Dąbrowski Daniel
Członek RN
2018-03-28
Chadaj, Ireneusz Andrzej
Członek RN
2016-04-05
Soczek, Andrzej Wojciech
Członek RN
2016-04-05
Gabryjelski Marek
Członek RN
2016-04-05
Sowa Karol
Sekretarz RN
2018-03-23
Dzudzewicz Bogdan
Przewodniczący RN
2017-05-30
Okoński Marcin
Wiceprzewodniczący RN
2018-08-21
Szymański Maciej
Prezes Zarządu
2018-08-28
Orlikowski Jarosław
Wiceprezes Zarządu
2019-02-27
Rudziks Barbara
Wiceprezes Zarządu
2020-04-06
Kuciel Tomasz
Członek Zarządu
2020-04-06
Szymański Karol
Członek RN
2016-12-31

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)Udział w akcjach (%)Liczba głosów (szt.)Udział w głosach (%)Data aktualizacji pakietuData zmiany ogólnej liczby głosów
WPEF VI Holding V BV
7 929 983
61,49
7 929 983
61,49
2018-03-28
2018-01-31
WPEF VI Holding V BV
7 929 983
61,00
7 929 983
61,00
2018-03-28
2018-01-31
WPEF VI Holding V BV
7 923 914
61,44
7 923 914
61,44
2017-09-27
2018-01-31
Best SA
4 274 228
33,14
4 274 228
33,14
2017-08-22
2018-01-31
Best SA
4 274 228
33,00
4 274 228
33,00
2017-08-22
2018-01-31
Borusowski Krzysztof
4 268 134
32,99
4 268 134
33,09
2015-09-14
2011-04-13
Borusowski Krzysztof
4 268 134
32,99
4 268 134
33,09
2015-09-14
2011-04-13
Best SA
4 267 228
33,09
4 267 228
33,09
2020-11-10
2018-01-31
Kredyt Inkaso SA
39 145
0,30
39 145
0,30
2013-04-03
2011-04-13

Zatrudnienie

RokLiczba pracowników
2019
578
2018
586
2017
368
2015
365
2014
337
2013
287
2012
294
2011
133
2010
85

Emisje

Opis operacjiData decyzji WZALiczba akcji (tys.)Cena emisyjnaCena nominalnaData operacji na GPW
obniżenie kapitału
2017-09-27
-39 145
1,00
seria H - subskrypcja publiczna
2011-02-07
3 767 529
12,50
1,00
2011-05-06
seria G - Monika Chadaj, Sławomir Ćwik, Artur Górnik, Krzysztof Piluś
2011-01-26
352 971
1,00
2011-05-06
seria F - subskrypcja prywatna
2010-07-01
322 009
12,92
1,00
2010-10-09
seria E - subskrypcja publiczna
2010-04-28
3 000 000
12,50
1,00
seria D - oferta menedżerska
2007-11-30
200 000
1,00
seria C - subskrypcja prywatna
2007-11-30
499 000
1,00
2008-05-16
seria B - subskrypcja publiczna
2007-02-15
1 250 000
12,00
1,00
2007-07-09
seria A - przekształcenie spółki komandytowej w SA
2006-12-15
3 745 000
1,00
1,00
2007-07-09
podwyższenie kapitału
3 000 000
1,00
2010-11-25
bDSDJKLH