Trwa ładowanie...
bELuGVfV
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów46 35087 72139 17136 437
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 30640 61715 52119 176
Zysk (strata) brutto6 80233 2318 20310 770
Zysk (strata) netto6 42027 8337 8106 356
Przepływy netto-14 21018 36729 348-4 384
Przepływy netto z działalności operacyjnej45 31315 03938 87135 846
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-8 22215 267-21 181-9 061
Przepływy netto z działalności finansowej-51 301-11 93911 658-31 169
Aktywa razem728 362764 596738 610720 129
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania457 776501 214506 202497 348
Zobowiązania długoterminowe259 702329 582372 690295 791
Zobowiązania krótkoterminowe198 074171 632133 512201 557
Kapitał własny270 191262 379231 452221 840
Kapitał zakładowy12 89712 89712 89712 897
Liczba akcji (tys. szt.)12 897,3612 897,3612 897,3612 897,36
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,9520,3417,9517,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,502,160,610,49
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów200 301129 40039 34929 684
Zysk (strata) z działalności operacyjnej86 414-2 170-21 972-6 790
Zysk (strata) brutto55 646-39 19224 303-4 289
Zysk (strata) netto45 083-36 53917 667-3 290
Przepływy netto42 608-23 093-29 135-89 591
Przepływy netto z działalności operacyjnej120 177143 708-15 050-12 413
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15 003-31 63436 458-94 525
Przepływy netto z działalności finansowej-62 566-135 167-50 54317 347
Aktywa razem764 596768 538673 906651 253
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania501 214553 840531 687522 300
Zobowiązania długoterminowe329 582305 117208 151419 043
Zobowiązania krótkoterminowe171 632248 723323 536103 257
Kapitał własny262 379212 588142 219128 953
Kapitał zakładowy12 89712 89712 89712 897
Liczba akcji (tys. szt.)12 897,3612 897,3612 897,3612 897,36
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,3416,4811,0310,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,50-2,831,37-0,26
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bELuGVgD