Trwa ładowanie...
Notowania
ARI: strona spółki
27.11.2020, 22:19

ARI Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Agencji Rozwoju Innowacji S.A. (Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław) w dni robocze w godz. 10-14.
Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Inne komunikaty