Trwa ładowanie...
bDzTSvPF

Notowania

BRU Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 18,9 mln.

Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. powziął informację, iż wniosek InventionBio Sp. z o.o. (dalej: INB, Spółka, której pakiet kontrolny jest w trakcie przejęcia przez Emitenta - o czym informowano w raporcie ESPI nr 08/2020 z 28 sierpnia 2020r.) o dofinansowanie projektu: "Wytworzenie multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego (FSB) o unikalnych właściwościach synbiotycznych stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, nr wniosku POIR.01.01.01-00-1106/20 , został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: "NCBiR") do dofinansowania. Całkowity koszt projektu ostał określony na ok. 24,8 mln zł netto, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 18,9 mln zł.
Planowany projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego (FSB) o unikalnych właściwościach synbiotycznych stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz. Założeniem badawczym projektu jest modyfikacja wytworzonej fermentowanej śruty rzepakowej w celu nadania jej nowych cech funkcjonalnych o charakterze synbiotycznym. Planowany produkt zostanie wdrożony w działalności gospodarczej InventionBio Sp. z o.o. oraz skierowany do szerokiego rynku odbiorców - producentów pasz i hodowców zwierząt gospodarskich. Produkt Spółki pozwoli na poprawę̨ biodostępności składników pokarmowych jednocześnie zabezpieczając zwierzęta przed występowaniem zaburzeń pokarmowych na tle zakażeń patogennymi szczepami E.coli i bakteriami patogennymi. Data rozpoczęcia projektu jest planowana na początek I kwartału 2021 r., a zakończenie na koniec II kwartału 2023 r. Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie. O zawarciu umowy o dofinansowanie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Emitent zdecydował się na publikację informacji, ze względu na możliwy istotny wpływ realizacji projektu na zwiększenie skonsolidowanych przychodów przychody Emitenta.

Inne komunikaty

bDzTSvQn