Trwa ładowanie...
bDSLIyNx

Notowania

GTC: strona spółki
3.12.2020, 15:04

GTC Emisja obligacji w ramach programu Bond Funding for Growth

Zarząd Globe Trade Centre Spółki Akcyjnej („Spółka”, „GTC SA”) niniejszym informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 r. spółka zależna, GTC Real Estate Development Hungary Zrt., wyemitowała 792 uprzywilejowane niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 50 milionów HUF każda i całkowitej wartości emisji 39,6 miliarda HUF („Obligacje”). Obligacje będą w całości gwarantowane przez GTC SA.
Okres zapadalności Obligacji wynosi 10 lat, a ostateczny termin wykupu został ustalony na 7 grudnia 2030 r. Obligacje będą amortyzowane 10% w skali roku począwszy od 7-go roku. Obligacje będą wyemitowane w ramach “zielonych obligacji”, a środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie kredytów na nieruchomości oraz sfinansowanie przebudowy, budowy i nabycia aktywów posiadających certyfikaty BREEAM ( na poziomie Very good lub wyższym) oraz LEED (na poziomie Gold lub wyżej) zgodnie z wytycznymi Green Bond Framework. Obligacje (ISIN kod: HU0000360102GTC) zostaną dopuszczone do obrotu na rynku XBond operowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Budapeszcie.

Inne komunikaty

bDSLIyOf