Trwa ładowanie...
bEqfVSBh

Notowania

ARG Zawarcie umowy na wykonanie i wydanie gry Climber: Sky is the Limit

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 8 grudnia 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej przez Emitenta z Cybernetic Technologies Netictech S.A. („Wykonawca”). Przedmiotem powyższej umowy jest zlecenie przez Spółkę wykonania gry Climber: Sky is the Limit (dalej jako: „Gra”) w wersji na PC. Umowa przewiduje dodatkowo możliwość wydania na konsole.
Climber: Sky is the Limit to gra survival symulator, w której gracz wciela się w rolę alpinisty wysokogórskiego. By zdobyć szczyt niezbędne będzie przygotowanie sprzętu, wybranie szlaku czy zaplanowanie wyprawy. Ponadto gracz zmagał się będzie z ciężkimi warunkami pogodowymi oraz własnymi słabościami, by przetrwać i dotrzeć na szczyt. Z tytułu umowy Emitentowi przysługiwać będzie przychód ze sprzedaży Gry, pomniejszony o wynagrodzenie prowizyjne wypłacane Wykonawcy. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Premiera Gry planowana jest na IV kw. 2021 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bEqfVSBP