Trwa ładowanie...
bESipYrp
Notowania
PATENTUS: strona spółki
10.12.2020, 14:54

PAT Wykreślenie z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego poz. 2445791 na aktywach o znacznej wartości.

Zarząd Spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dnia 10.12.2020r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, postanowieniem z dnia 26.11.2020 roku dokonał wykreślenia z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego poz. 2445791 na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach oraz towarach, stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązania Emitenta wynikającego z Umowy Wieloproduktowej („Umowa Wieloproduktowa”) pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedziba w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach. Przedmiotem zastawu rejestrowego było zabezpieczenie na aktywach znacznej wartości będących własnością Emitenta o najwyższej sumie zabezpieczenia 10 000 000,00 PLN.
Wykreślenie z Rejestru Zastawu związane jest z podpisaniem w dniu 19.11.2020 r. pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach Aneksu nr 10 do Umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 z dnia 22.04.2015 r. Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 6/2015 z dnia 12.05.2015 roku o treści Umowy Wieloproduktowej oraz o wpisie do Rejestru Zastawów ww. zastawu rejestrowego na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów będących własnością PATENTUS S.A., natomiast Raportem Bieżącym nr 33/2018 z dnia 12.12.2018 roku informowała o zmianie wpisu dotyczącym ww. zastawu rejestrowego.

Inne komunikaty

bESipYrX